"H. Fröken Bertha Granberg
Taipale 5 Tölö
Helsingfors"

Avsänt från Nykarleby den 23/12-01.