Brostugan och Storbron

Fotograferna drog sig för att släpa ut sin utrustning på vintern så därför finns det rätt få vintervyer. Den här vyn är sig lik än i dag, så när som på att vattenytan är fem meter högre, bron är ombyggd och förhöjd (senast i samband med dammhöjningen 1984) och pumpanordningen för fyllning av lokomotivens vattentankar till höger om Brostugan finns inte heller. På höstarna när vi var i tolv— trettonårsåldern brukade vi klättra ner under bron och blåsa rönnbär på förbipasserande genom springan som finns mellan gång- och körbanan. De allra modigaste vågade dessutom klänga genom fackverket till intilliggande brokista.

För pekaren över bildens vänstra del en bit under brolocket för att se dagens vattennivå!

Hälsningar från
Wasa till Mommo
och Astrid af Mamma och Toini.

Brostugan och Storbron Vattenytan idag
  

Text:

Stora bron m. m. Nykarleby.
Imp. 14555

Baksidestext:

UNION POSTALE UNIVERSELLE. CARTE POSTALE. FINLANDE.
POSTKORT. FINLAND.
POSTIKORTTI. SUOMI.
Sida för adressen. — Osoitteen puoli. — Côté réservé à l'adresse.

Förlag: F. B. Göhler, Tyskland.
Serie:1900-2.
Daterat:Stämpel oläslig.
Från—till:Vasa—Nykarleby.
Anmärkning: