Erik Bergman 1911—2006

Erik Bergman, född i Nykarleby 1911, professor i komposition vid Sibeliusakademin. En av de mest kända och produktiva finländska komponisterna av modern musik för kör, orkester, soloinstrument och kammarmusikensembler.

Pehr Tonberg, red. (1992) Vår hembygd Nykarleby, sid. 102.


Stolpen upsattes möjligen 2001 i samband med kompositörens 90-års dag på torgets nordöstra hörn, när man invigde ”Erik Bergmans plats”.


Läs mer:
Erik Bergman i Uppslagsverket Finland.
Minnesplattan vid födelsehemmet.

ERIK BERGMANS PLATS

Foto: FL juli 2002, mot norr.

Foto: FL juli 2007.
(Rev. 2008-02-17.)