Frisen på Ständerhuset

 

LEGES ET INSTITUTA FENNIÆ SOLENNITER CONFIRMATE

(Stadfästandet av Finlands lagar och institutioner)

Petter Klockars
Detaljbild av Ständerhusets fris. Bondeståndets talman Petter Klockars står till höger med hatten över bröstet. Mellan kejsaren och Klockars står ärkebiskop Tengström, bördig från Karleby och representant för prästerskapet. Till vänster om kejsaren står adelns representant
marskalken Robert Wilhelm de Geer och vid hans sida borgerskapets talman kommerserådet Trapp. Förstoring.

Frisen gjord av Emil Wikström sattes upp 1903.

Bildtext från sidan 30 i Forsby Ytterjeppo hembygdsförenings publikation nr 5 (2012).
(Inf. 2013-03-24, rev. 2013-03-24 .)