Interiörer från Österbottniska PostenMina kunskaper om tryckerimaskiner är ytterst bristfälliga, men jag har dristat mig att gissa vad som finns på bilderna.Sättningsmaskin.Tryckpressen.


Avfotografering av ett foto som hängde på väggen. Ett annat taget vid samma tillfälle.

Trefaselmotor för någon remskivedriven maskin.


Bigningsmaskin?


Foto: Holger Haglund.
Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
Österbottniska Posten av Erik Birck.
(Inf. 2007-04-22, rev. 2012-11-04.)