Nykarleby
protesterar
mot färre jeppotåg


Tågförbindelserna till och från Jeppo station ligger i farozonen. Av de fyra dagliga tåg som stannar i Jeppo planerar VR att dra in två från och med maj 1989.

Det här motsätter sig ett antal föreningar och privatpersoner i Jeppo som genom en skrivelse uppvaktat stadsstyrelsen i frågan. Stadsstyrelsen håller med om kraven och planerar nu en uppvaktning till järnvägsdistriktet i Uleåborg. Med uppvaktningen hoppas staden också få en representant från Oravais.

VR har för avsikt att dra in tåg nr 604 som stannat i Jeppo klockan 12.57 och tåg 603 som stannat klockan 17.18.

I skrivelsen till staden hänvisar jeppoborna till att tågen anlitas mest av ungdomar och pensionärer som inte har tillgång till bil.

Stadsstyrelsen anser att skolnämndsvalet gick lagligt tillväga och Bertel Engstrands och Bertel Anderssons besvär obefogat. I sitt utlåtande till länsrätten anser stadsstyrelsen att besväret bör förkastas.

De skall byggas flera båthus vid Andra Sjön. Av muddringsmassorna fick man en ny plan som staden skall arrendera ut till båthusbyggare. 25 båthus finns inritade i planen. Avsikten är att staden arrenderar mark åt hugade byggare som själva får stå för byggandet. Dessutom godkände stadsstyrelsen typritningarna för husen.

Stadsstyrelsen ansöker om projektbidrag för projekt Nykarleby 1990 vid Vasa arbetskraftsdistrikt. Det ansökta bidraget på 250.000 mk skall främst gå åt till att täcka näringsombudsmannens lönekostnader .Staden har budgeterat 50.000 mk för projektet.

Den gamla landsvägen mellan Ytterjeppo och centrum skall förbättras 1990–91 för ca 2,6 miljoner mk. Tre anmärkningar mot vägförbättringsplanen har gjorts. Enligt stadsstyrelsen borde man kunna beakta önskemålet om att lämna en häck orörd.

Mera frågande ställer man sig till kravet på en 20 m lång täckt rörtunnel för att förhindra att ett dike kommer för nära ett bostadshus. I mån av möjlighet skall den beaktas trots att orsaken till olägenheten kan ligga på annat håll, säger stadsstyrelsen.

Enligt planen kommer sågtomten vid Haralden att minskas i samband med vägförbättringen vilket leder till att stora fordon får trångt om svängutrymme. Stadsstyrelsen anser att vägen kunde flyttas en aning upp mot land. Däremot anser man kravet på att VoV skall flytta sågen som orimligt.

Stadsstyrelsen har tillsatt en byggnadskommitté för heldagsavdelningen vid Rummelbackens daghem. Kommittén består av Rainer Carlstedt (ordförande), Håkan Ahlström, Christina Simons, Bengt-Göran Herrgård och Gustav Julin.

Ritningarna för daghemmet finns redan färdiga. Kostnadskalkylerna enligt kommunalplanen uppgår till totalt 1.150.000 mk. I augusti 1990 skall heldagsavdelningen vara
färdigbyggd.

Stefan Nyman lämnar sin tjänst som ledande tandläkare vid hvc. Jorma Virtanen föreslås bli ny ledande.


Johan Sandberg,
Jakobstads Tidning, den 22 mars 1989.Läs mer:
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2010-12-10, rev. 2010-12-10 .)