Österbottniska Posten den 13 november 1964.
Lars Pensartillhandahöll


Läs mer:
Tillhörande notis.
(Inf. 2012-11-04, rev. 2012-11-04 .)