21. Storbron



Under 1808–09 års krig brände fienden den gamla bron som ledde över Nykarleby älv. På platsen byggde man dock en ny.

Notera propsarna och telefon- (eller el-) ledningarna över bron!

Storbron i kapitlet Fakta.

 


Föregående.     Fler bilder från sommaren 1946.     Nästa.

(Inf. 2010-05-26, rev. 2010-06-13 .)