Brevslutare

Svenskösterbottniska kyrkor


Carl-Johan Eriksson tillhandahöll.
(Inf. 2013-01-27, rev. 2013-01-27.)