Innehåll

Förklaringar

Som icke-filtatelist trodde jag att när ett frimärke gavs ut, så gavs det samtidigt ut ETT förstadagsbrev. Men så är inte fallet.

* ingår i min samling

Gäller Topelius 1968-frimärken:
N Nykarleby-stämpel
N* Nykarleby-stämpel, ingår i min samling
H Helsingfors-stämpel
H* Helsingfors-stämpel, ingår i min samling

Hör av dig om du har ett icke *-märkt brev, eller något som inte finns här, som du kan undvara eller skicka bild av!

Senast infört:
- Topelius 48
- Topelius 68
- Nykarleby 70

   
Detalj ur ett av förstadagsbreven som utgavs till stadens 350-års jubileum.

(Rev. 2011-10-07 .)