Skriv gärna några rader, så för jag över meddelandet hit.

- Kontaktuppgifter
- Välj inlägg från tidgare år i menyn!

- Visa menyn om den inte redan finns.

-Passa på att tipsa någon som kan tänkas vara intresserad av Nykarlebyvyer.


Detalj ur räkning från Wiks Hotell
.År 2016


Det är ingen rusning till gästboken, men för ordningens skull har jag ändå gjort i ordning en sida för detta år.


Bläddrade just i min farbror Wilhelm Marklunds anteckningshäfte där han nedtecknat vissa minnen från sin barndom. Bl.a. berättar han om den mångkunnige J.W. Nessler som han kallar kantor. (Fast egentligen var väl Nessler klockare?) Wilhelm skriver att Nessler hade svårt att komma ihåg personnamn, varför han gav dem öknamn. Inte av elakhet utan för att minnas dem bättre.
     Några exempel; Nesslers affärskompanjon Olin åkte omkring med cykel som vid den tiden i Nykarleby kallades ”trampakärron”. Därför kallade Nessler honom för ”Trampolin”. En man som hette Blom hade ett rött födelsemärke på kinden och fick därför heta ”Rödblommin”.
     En färgare med namnet Byman blev ”Trasomålarn”, och en man som hade till uppgift att tjära Storbron omtalades som ”Tjäro-Jansson”. 
     ”Laka-Janni” var fiskare och hans fru kallades ”Laka-Fi”. Vidare fanns ”Stakakal” med hustrun ”Stakalovis”, ”Bådafi” som bodde i en koja på Bådan, ”Rålösmaj”, och ”Hårofi” som enligt Wilhelm ”var lite enkel”.  

Wilhelm skriver att Nesslers öknamn var så träffande att de flesta stadsbor började använda dem. Och så har han nedtecknat följande ordväxlingar mellan Nessler och en gumma som kallades ”Mattas-Ann”.
     Nessler var den första att skaffa sig en järnspark och en gång när han mötte gumman frågade hon:
     - Vafför har kantorn en tokode?
     - Nå så ja ska täckas spring, tå ja har så brååt, svarade han.

En annan gång möttes de när Nessler var på hemväg från torget och gumman frågade:
     -Nå kantorn va ha di på torgi i da?
     -Nå int veit ja na ana än brakaskitvärtji. (=surmjölk och färskt bröd)

Nessler hade många egenheter. Bl.a.använde han två par strumpor samtidigt. Den ena innanför byxbenet, den andra utanpå. Så en gång hade han i misstag lagt strumporna fel varför gumman undrade: 
     - Fö va har kantorn ein strumpo åv var sort?
     - Nå så foltji får si att ja har meir än eit par strumpor.

Hej, och vårhälsningar!
Anita.

En del likheter med Einar Hedströms minnen av Nessler. Original av Hedström.
(Inf. 2016-04-04.)
Läs mer:
Gästboken 2015.
Gästboken 2017.
(Inf. 2015-12-28, rev. 2016-12-29 .)