Flyktingar från Nykarleby i Sverige under stora ofreden


Tyvärr krävs medlemskap i Genealogiska samfundet för tillgång till sidorna.


På Genealogiska samfundets webbplats finns en sammanställning över Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden. Här är en sammanställning av länkar till de sidor på vilka nykarlebybor omnämns.

Flyktingkommissionen:
     1715
     1716

Flyktade tjänstemän:
     1720
     1721

Flyktingar i:
     Hälsingland
     Härnösands stift 1715
     Västernorrland 1717
     Härnösands stift 1718
     Piteå, Nora och Ångermanland
     Härnösands stift 1718–20

(Inf. 2006-07-23.)