Julfreden

Såsom Jesu Kristi hugneliga födelsehögtid inom kort infaller så varder förty allmän julfred utlyst och påbjuden med varning och uppmuntran till stadens inbyggare samt envar, som inom dess rå och rösen träde, att icke allenast ett kristligt sätt bereda sig för högtiden, utan ock densamma i frid fira, varvid allt straffbart och misshagligt väsen undflys bör och ingen den andra något måtte förarga må; så döma vi, borgmästare och råd, frid över Nykarleby stad och önska samtliga invånare en Lycklig Jul.Luciareportage i Jakobstads Tidning den 14 december 1968.
Stig Haglund tillhandahöll.

Läs mer
Julfreden utlyses av V. K. E. Wichmann.
Julfreden av Erik Birck.
(Inf. 2006-07-11, rev. 2010-10-13 .)