Stadsplan
Guldkorn
Guldkorn

Här kan du få en förhandstitt genom att klicka på de olika objektnamnen och om något verkar intressant, gå direkt till den serie som kortet ingår i. Ej skrafferade områden i norr och öster är kvarter som tillkom med stadsplanen 1912. Skall kompletteras med bland annat Nykarleby museum,”Döbelns hus” och Esplanaden.

Kartan illustrerade artikeln Nykarleby i Nordisk familjebok 1914.

Zacharias Topelius barndomshem. Flyttat 1804 från Sundby och 1932 invigt som museum. Park anlagd 1864. Seminariets övningsskola, färdigställd 1908. Nykarleby Jernvägs stationshus, rivet på åttiotalet Hälsobrunn från slutet av 1700-talet och sommarvärdshus under slutet av 1800- och början av 1900-talet. Före detta brotullhus, numera sommarcafé. Egentligen "Sankta Birgitta kyrkan", invigd 1708. Seminariets park Egentligen "Nykarleby seminarium", där folkskolelärare utbildades 1873-1971. Före detta privatbostad och kaplansboställe från 1927. Revs 198? Herrgård byggd 1821. av löjtnant Carl Backman. Bro byggd 1817under ledning av baron von Rosenkampff som ersättning för den som brändes av ryssarna midsommardagen 1808. Gustaf Adolfsgatan 41, mitt barndomshem Slagfält och monument över slaget vid Juthas den 13 september 1808. Åldringshem uppfört 1909 och rivet 1984. Egentligen "Nykarleby sjukhus". Uppfört 1910. Stadskvarn av gråsten byggd 1759 och riven 1984. Numera rivet bryggeri Apotekets trädgård. Den ursprungliga Fåfängan, känd från bland annat Zacharias Topelius dagböcker,  fanns en bit längre norrut. Uppfördes 1858 och brann den 27 november 1995, revs . Anlades i början på 1940 talet för att förbättra brandskyddåtgärderna. Flyttades 1991 till kyrktomten. Egentligen "Kristliga folkhögskolan i Nykarleby". Grundades 1920. Nykarleby frivilliga brandkårs hus Asgård uppfört 1894 och 1907 sålt till Byggnadsandelslaget Missions. Egentligen "Nykarleby kraftverk". Byggdes 1926, dammen höjdes 1962 och 1984 byggdes ett nytt kraftverk och en ny damm. Österbottens första lärdomsskola, verkade på platsen under åren 1640-84. Byggnaden som kallas trivialskolan Användes sedermera som bland annat rådhus. Byggd 1921, privatbostad sedan 1987. Zacharias Topelius sommarstuga på Alörn.