KJÄNNETECKNENS UTTYDELSER

 

Detalj ur Wislander 1750

 

Til underdånigst efterlefvnad af Hans Kongl. Maijst. Allernådigaste befallning. af den 25: April 1750 samt til ödmiukt följe af Landshöfdingens och Riddarens af Kongl Maijst. Sverds Orden Högvälborne Herr Gustav Abraham Pipers skrifvelse til Ny-Carleby Stads Magistrat under den 23 Maij. och den 21: November; berörde år, som och til hörsammande af Ny-Carleby Stads Loflige Magistrats, ankomne skriftelige begäran af den 26: i Novembris år 1750, hafver underskrefven Landtmätare, uti vederbörandes närvaro Geometrice afmätt Nÿ Carleby Stad, til des belägenhet och indelning med gator och gränder med mera:, som är belägen uti Österbotns Landshöfdingedöme, Korsholms Norra
Fogderie och NyCarleby socken.

Fotografi i Erik Bircks material i Nykarleby stads arkiv.


Läs mer:
Hela stadsplanen.
Forstoring av ägarlängden.
(Inf. 2005-10-09.)


[Beskuren och kompletterad med texter.]
       
E Enka x Yrke
AK Arbetskarl X Rådman
BM Båtsman x  x Två personer på samma tomt
FI Fiskare (x  x) En person med två yrken
HV Hantverkare    
HM Handelsmän och kramhandlare    
SM Styrman    
B Borgare    
TM ”Tjänstemän”    
       

 

Num.Liter. [Något bearbetad. T.ex. är några yrkestitlar skrivna med gemener ändrade till versaler. Kolumnerna till höger tillagda.] E AK BM FI HV HM SM B TM
1.Nils Holm, Timmerman och Fiskare.       (x x)        
2.Herr Gabriel Fäder, Stads Fiskal.                 x
3.Michael Södermans Enka. x                
4.Mårten Olofsson, Fiskare och Skinnare.       (x x)        
5.Johan Paulin, Fiskare.       x          
6.Anders Paulin, Fiskare.       x          
7.Jonas Schrifvare, Båtsman.     x            
8.Anders Turdin, Fiskare och Båtsman.     (x x)          
9.Herr Mårten Forsséen, Kramhandlare och Handelsman.           x      
10. Herr Olof Boman, och Carl Sund, Handelsman.           x      
11.Herr Abraham Collin Kramhandlare och Handelsman.           x      
12. Herr Erik Rÿdman, Kramhandlare och Handelsman.           x      
13. Lars Tängdahl, Fergare.         x        
14. Hörande til Bruks Patron och Rådman Herr Lars Wesler.           X      
15. Gustaf Norrmans Enka. x                
16.Herr Anders Munstrin, Kramhandlare och Handelsman.           x      
17.Johan Turdin, Handelsman.           x      
18.Nils Sund, Skomakare Gesel.         x        
19.Eric Hänsich, Handelsman.           x      
20.Afledne Olof Turdins Enkas Arfvingar. x                
21.Anders Raij, Borgare.               x  
22.Herr Samuel Lithovius, Råd och Handelsman.           X      
23.Sigfred Nyman, Borgare.               x  
24.Herr Lars Wesler, Bruks Patron, Rådman, Kramhandlare och Handelsman.           X      
25.Herr Samuel Brink, Borgmästare.                 X
26.Johan Schrifvare, Borgare.               x  
27.Eric Häggblad, Handelsman.           x      
28.Johan Holm, Handelsman.           x      
29.Johan Sundströms och Matths Åmans Enkor. xx                
30.Philiph Granberg, Stads krönare och Fiskare.       (x         x)
31.Matths Hansson.                  
32.Peter Svan, Båtsman.     x            
    E   BM FI HV HM SM B TM
33.Mårten Andersson, Styrman.             x    
34.Eric Bergström, Skräddare Gesel.         x        
35.Anders Paulin, Båtsman och Fiskare.     (x x)          
36.Knut Rörvik Borgare och Slagtare.         (x     x)  
37.Jacob Forsberg. Glasmästare.         x        
38.Matths Jute. Handelsman.           x      
39.Förra Schole Tomten, hvilkens ägare numera äro, Handelsmännerne, och Kramhandlande Herr Eric Rÿdman och Herr Augustin Bång, brukas till Trädgård halften hvardera.           xx      
40.Herr Augustin Bång, Kramhandlare och Handelsman.           x      
41.Herr Jacob Neuman, Rådman, Kramhandlare och Handelsman.           x      
42.Herr Anders Nyman, Kramhandlare och Handelsman.           x      
43.Handelsman och Kramhandlaren Herr Augustin Bång, tilhörig.           x      
44.Hindrich Berg, Snickare.         x        
45.Herr Hans Aulin, Rådman, Kramhandlare och Handelsman.           X      
46.Äfven Rådman Herr Hans Aulin til hörig.           x      
47.Kilian Malm, Borgare.               x  
48.Anders Schougman, Båtsman.     x            
49.Handelsman Herr Eric Rydman til hörig.           x      
50.Skolmästare Gården.                 x
51.Matths Salin, Stads Betient och Tjäruvräkare.                 x
52.Johan Klingberg, Båtsman.     x            
53.Peter Öhman, Båtsman.     x            
54.Christian Löfquist, Stadsbetient och Tjäruvräkare.                 x
55.Carl Bråckman, Klensmed.         x        
56.Drakas Enka. x                
57.Johan Schytéen, Båtsman.     x            
58.Johan Berg, Arbetskarl, och Thomas Rolin, Båtsman.   x x            
59.Eric Carlsson, Snickare och Tunnbindare.         x        
60.Jacob Högberg, Skomakare.         x        
61.Johan Johansson, Borgare.               x  
62.Olof Lund, Borgare.               x  
63.Johan Bäck, Stadsvaktmästare.                 x
64.Jochum Esenberg, Grofsmed.         x        
    E   BM FI HV HM   B TM
65.Petter Appelberg, Guldsmed.         x        
66.Eric Röijer, Snickare.         x        
67.Matths Ekman, Arbetskarl.   x              
68.Anders Kärrman, Timmerman och Snickare.         x        
69.Herr Olof Claesberg, Rådman och Notarius, och Casseur, och Carl Holmlund Båtsman.     x           x
70.Per Andersson Paulin, Fiskare och Arbetskarl.   (x   x)          
71.Bengt Johansson, Skoflickare.         x        
72.Peter Turdin, Borgare.                 x
73.Johans Isaacsson, Timmerman.         x        
74.Hindrik Tilgren, Tulskrifvare.                 x
75.Simon Backströms Arfvingar, öde tomt.       x          
76.Benjamin Krok, Fiskare.       x          
77.Carl Finnelius, Handelsman.           x      
78.Hans Backman, Båtsman och Fiskare.     (x x)          
79.Olof Lundberg. Mölnare.                  
80.Anders Pilkar, Borgare, ödestomt.                 x
81.Johan Larsson, Arbetskarl.   x              
82.Ödes tomt, hörande til Bruks Patron och Rådman Herr Lars Wesler.                  
83.Ödes tomt, Handelsman Herr Abraham Collin till hörig.           (x)      
84. Ödestomt, som Rådman Herrr Hans Aulin Eger.           (X)      
85.Ödestomt, tilkommer Handelsman Herr Anders Munstrin.           (x)      
86.Anders Pilkar, Borgare.               x  
87.Johan Sunds Enka. x                
88.Anders Broo, Wacktkarl.                 x
89.Matths Häggström, Båtsman.     x            
90.Peter Ahlström, Båtsman.     x            
91.Eric Wijk, Fiskare.       x          
92.Eric Söderbergs Enka. x                
93.Joseph Bäck, Wacktkarl                 x
94.Matths Sundman, Båtsman.     x            
95.Johan Matthsson, Fiskare.       x          
96.Carl Sund, Båtsman.     x            
97.Matths Ström, Båtsman.     x            
98.Olof Hällman, Fiskare.       x          
99.Hindrich Aulin, Styrman.             x    
100.Enkan Maria. x                
101.Mårten Löfquist, Båtsman.     x            
102.Jacob Reen, Fiskare.       x          
103.Nils Penzin, Tunnbindare och Fiskare.       x x        
104.Handlande Enkan Madame Catharina Juth. x                
105.Jacob Wällman, Båtsman, och Eric Wijkman, Timmerman.     x   x        
    E   BM FI HV HM SM B TM
106.Carl Sundman, Brännvinsbrännare.         x        
107.Erik Bäck, Arbetskarl.   x              
108.Lars Jonsson, Borgare och Jonas Öhman, Båtsman.     x         x  
109.Eric Aspegren, Borgare.               x  
110.Simon Törnqvist, Borgare, obebÿgd tomt.               (x)  
111.Ödes tomt hörande til Enkan Rackel. (x)                
112.Simon Löv[?], Båtsman.     x            
113.Carl Häggrot, Besökare.                 x


A.

Den Nora och Södra Tulporten.
                 
B.Ny=Carleby Stads och Socken kÿrkia.                  
C.Rådhuset.                  
D.Pedagogi.                  
E.Sockne stugan.                  
F.Tulstugorna den Norra och Södra.                  
G.Torget.                  
H.Kÿrkiotorget.                  
J. Tobacks Plantagen.                  
K.Kålland.                  
L.Kÿrkio Wallen.                  
M.Odugeliga Stenbackar.                  
N.Brandt åbacka.                  
O.Lax Fiske.                  
P.Sik Fiske.                  
Q.Nejon ögonfiske.                  
R.Klockstapel.