Fillmer 1756

AFRITNING öfwer NYCARLEBY STADS TORG med dess Omliggande SITUATION, uti ÖSTERBOTNS HÖFDINGEDÖMME KORSHOLMS NORRA FÖGDERIE och NJECARLEBY Sochn, författad åhr 1750 af Gullic Wislander Comissions Landtmätare. Renoverad åhr 1756 af M. G. Fillmer Comis: Landtmätare.

 

Kienneteknens Uttydning.

A.Rådhus.
B.Rådhus Trappan.
C.Afstraffnings pålan.
D.Rådman Neumans Byggning.
E.D:o Gårds Tomt.
L.D:o Port.
a.Trappa.
F.Handelsman Malms Byggning.
G.D:o Gårds Tomt.
K.D:o Port.
H.Rådman Bongs Byggning.
J.D:o Gårds Tomt.
W.Handelsman Munstrins Byggning.
X.D:o Port.
Y.D:o Mältbadstuga.
Z.D:o Gårds Tomt.
U.Handelsman Bomans Tomt.
R.Rådman Collins Byggning.
S.D:o Gårds Tomt.
T.D:o Port.
O.Rådman Rydmans Byggning.
P.D:o Gårds Tomt.
b.D:o Trappa.
c.Rådman Collins Trappa.
z.Färgarens Gårds Tomt.
M.Rådman Lithovi Byggning
N.D:o Gårds Tomt.
e.Rådman Bongs gårds tomt.
D.a.Torget
f.Landswägen mitt öfwer torget.
d.Gatorne.
  

Skalan i nedre högra hörnet upptar 110 alnar i Svänskt — Alne — Mått”, vilket mosvarar ca 66 meter.

Claes Claesson regleringsplan över Nykarleby från 1651.


Foto i Nykarleby stads arkiv, Erik Bircks material. Original vid Riksarkivet, Stockholm.


Läs mer:
Förstoring.
Wislanders stadsplan från 1750.
Fler kartor och stadsplaner.
(Inf. 2006-04-26.)