Laxön

Skalan upptar 500 alnar vilket motsvarar 3 km.

Namn på kartan: Hummelholmen, Lamalot, Laxön, Lillbådan, Storstensbådan, Stortr.[äsket], Tankarh.[olmen], Tornskär och Äggskär.

Hela kartan.