Repslagarebanan
Texter uppifrån och ner: Kål-land, Kyrkoherde Bohlets åker, Repslagare bana och Torp längst nere i högra hörnet ungefär där barnhemmet finns i dag. Den lilla rektangeln med kryss i nedanför tomtnummer 56 är förmodligen en officiell byggnad eftersom den är utritad.

Läs mer:
Repslagar Sjoman av Hilda Olson.

 

Hela kartan.