Striden vid Jutas
den 13 september 1808

 

I vanliga fall brukar drabbningen gå under benämningen "Slaget vid Jutas" men här tycks den ha blivit degraderad till "strid".
Ramen beskuren och skalan inflyttad.Detalj ur ovanstående. Skalan inlagd.


Ur Sveriges krig åren 1808 och 1809 utgivet av Generalstabens krigshistoriska avdelning, 5 delen, plansch XXIV.


Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Döbeln vid Jutas av Bengt Kummel.
(Inf. 2008-10-05, rev. 2008-10-05.)