Transsumt af Nykarleby Stads plan, 1877 - Detalj

Gator uppifrån och ner: Ågatan, Kyrko Gatan, Rådhus Boulevarden, Skolgatan, Östra Långgatan.
Från vänster till höger: Södra Tvärgatan, Södra Torggatan, Norra Torggatan och Norra Tvärgatan.
Övrigt: Nykarleby Elf och Stortorget. Planen kompletterad med litterering.

A Kyrka  
B Klockstapel  
C Stadskällare I Kisors gård
D Bränvins minutförsäljnings ställe  
E Öl försäljnings ställe  
F Bränvins utskänknings ställe  
G        "                "  
H Bränvins minutförsäljnings ställe  
J        "       Parti        "        (för Singsby bränvinsbolag)  


(Inf. 2004-05-27.)

Hela stadsplanen.