Plan av Nykarleby Stad. Anonym från början av 1900-talet

Plan av Nykarleby Stad angående försäkringsärenden. Planen bygger på Heikels stadsplan av år 1907, stadfäst 1912. De röda streckade linjerna, som syns bättre när du delförstorar genom att klicka på "gator och torg", avser stadsdelsgränser. Järnvägen finns inte med (men dock stationsområdet), vilket tyder på att den är upprättad efter 1916 när järnvägen såldes. Eftersom kraftverket och dammen ser ut att vara inritade i efterhand är senaste tillkomstår 1926.

Finlands riksarkiv, Stadskartor, Uusikaarlepyy 4, 2D 28/13. Originalstorlek 42x58 cm.
Publicerad med stöd från Svenska Österbottens kulturfond.


Läs mer:
Hela kartan förstorad.
Gatunamn.
(Inf. 2004-05-25.)


Delförstoring. centrum Delförstoring. Rummelbacken Delförstoring. Nystaden och älven Delförstoring Nystaden och seminarieområdet. Delförstoring. Topeliusparken och esplanaden Delförstoring. Källbacken