Zacharias Topelius
Zacharias Topelius framför barndomshemmet Kuddnäs.
Baksida.
  

Text:

Topeliuksen syntymäpaikka.
Topelii födelseort.
Zacharias Topelius.

Baksidestext:POSTIKORTTI.
SUOMI.
CARTE POSTALE.
Förlag:Axel Eliassons Konstförlag No 7069
Serie:1900-8.
Daterat:22 juli 1906.
Från–till:Helsingfors—Pärnu(?).
Anmärkning: