Brefkort på elva olika språk
Ännu ett kort som inte registrerats. Undrar var jag införskaffade det.

Correspondenzkarte
Dopisnice
Karta korrespondencyjna
Briefkaart

Brefkort
Carte Postale.
Weltpostverein
Postkarte.
"OTKRTOV PISMO"
Dopisnica

Brevkort
Cartilina postale
Union postale universelle
Post card
Kortets framsida: J.L. Runeberg.