Runebergs stuga
Avsänt från Jakobstad till Helsingfors den 18 oktober 1904.