Grundfeldtska huset
Ett av få kort i samlingen där detta berömda hus syns i större skala. Här ser vi rakt igenom nästan hela staden från korsningen Rådhusboulevarden (Topeliusesplanaden)-Nybroboulevarden (Lybecksgatan). Topeliusparkens sydöstra hörn till höger. Det trevånings bostadshus som står på tomten idag kallas fortfarande "Grondfeltas". Enligt Nykarleby stads historia del II sid 216 är vyn fotograferad av Grönroos från Vasa på 1920-talet. Jag tror dock att det blivit en förväxling med bildtexten till kortet ovanför och att detta är fotograferat på 1890-talet. Mot söder.