Fröken Anna Appelberg
Heinola

Avsänt den 25/6-02. Också i Heinola fanns ett lärarseminarium