Normalskolan

Här kan man verkligen undra över var fotografen har tillägnat sig kompositionsläran. Det oaktat är det en mycket vacker byggnad som avbildats. Från öster.