Minnesstenen över Zacharias Topelius

HÄR PÅ KUDDNÄS FÖDDES
DEN 14 JANUARI 1818
ZACHARIAS TOPELIUS

Bronsreliefen utfördes av Teodor Schalin och stenen restes 1919 efter en insamling. I bakgunden syns bäcken som Z.T. skrivit en del om. Mot nordväst.