Seminariet och Kristliga Folkhögskolan

Alla folkhögskolbyggnaderna samt seminariets kosthåll på andra sidan älven är rivna, med andra ord, alla byggnaderna till höger om mitten. Även husen till vänster i förgrunden är rivna. Från nordost.