Från Topeliusparken mot Ragnören
Vackert skuggspel i snön. Mot nordnordväst.