Stadsbrunnen i dag

Brunnen står sedan augusti 1990 "i högönsklig välmåga" på kyrktomtens nordöstra hörn. När kyrkan på 1990-talet försågs med koppartak fick brunnen ha kvar sitt gamla grönmålade plåttak.
Från sydost. Juni 2002.

Lars Pensar föreslog att man under jultid kunde illuminera brunnen med ett ankare.