Minnesstenen över Zacharias Topelius

HÄR PÅ KUDDNÄS FÖDDES
DEN 14 JANUARI 1818
ZACHARIAS TOPELIUS

Bronsreliefen utfördes av T. Schalin och stenen restes 1919 efter en insamling.