Korsåkers kvarn

"Kvarnen såldes i slutet av juli 1918 av J.W. Nesslers sterbhus till bonden Johan Forsbacka och Johan Johansson från Kyrkoby. I oktober 1920 såldes kvarnen till en bonde från Oravais."

Birck II sid 507.