Uthusen norr om kyrkan

Alla uthusen, inklusive bastuna närmast älven, försvunna och stenmuren ligger under vatten. Det sista uthuset som försvann var det mittersta, som brann på åttio- eller nittiotalet. Från nordnordväst. Apoteksbackens slut längst till vänster.