Klappbryggan

En av mina verkliga favoriter eftersom så många barndomsminnen dyker upp när jag ser kortet. Klappbryggan var en kär lekplats. I fonden folkhögskolans internat byggt under krigstiden.

Personerna är från vänster till höger: Lars Pensar, Bo, Mona och Ingeborg Finström samt Folke Holmström, som identifierade. Fotograferat 1950 eller 1951.

Mattvätt sommaren 1946.

Men klappbryggan användes inte bara till mattvätt ...


[För pekaren över bilden för att se den kolorerad av Peter Gullback 2020-05-17.]