Seminariets huvudbyggnad

Första gången byggnaden är fotograferad från nordväst.