Långörsfjärden 

Foto: Stefan Fors, sommaren 2004.
(Inf. 2004-09-19.)