Skogsväg 1

Kunde slå vad om att detta är fotograferat vid banvallen mellan staden och Andrasjön, men jag skulle förlora. Järnvägen fanns vid tiden för fotograferingen. Det är möjligt att det är ett standardfoto som lokalanpassats med ”Helsning från Nykarleby”.

”Har den äran att Gratulera. Ida”

Skogsväg. Baksida.