Kyrkan en vårvinterdag

Utgivaren tyckte att kyrkan var lite för suddig och ritade i konturerna. Alla husen finns kvar, förutom magasinet till vänster som revs vid den senaste dammhöjningen. Gråstenskällaren finns kvar under vattnet. I lågstadiet pratades det en hel del om att det skulle finnas en hemlig gång från källaren via kyrkan till Normalskolan. Undersökte källaren, men hittade tyvärr inget. Ritade istället en massa kartor där gången fanns. Mot nordost. Ryktet hade vid det laget överlevt omkring 55 år.

"Gratuleras på födelsedagen
af Maria"