Zacharias Topelius

Det enda fotografiet jag sett med både Zacharias Topelius och Kuddnäs. Notera kulan på grindstolpen.