Folk som inte kan finska så bra har en benägenhet att uttala e som ä och vice versa. Här ser vi att uttalet smittat av sig till skrivandet; kyle istället för kylä.

”H. Fröken Lovisa Österblad
Aljekarvin Kyle
Ylehärmä”

Avsänt från Nykarleby 24/7 1904.