J. W. Lundqvists gård omkring 1905


Topeliusesplanaden 11 vid korsningen med Bankgatan, mot nordost.

Notera porten till vänster, skylten på fasaden, trappan och stolpen framför den, som förmodligen är en gatlyktstolpe.

Kortet som detaljen är tagen ur.