”Fröken Niike Wecksell
Kronoby

Ä N! [Älskade Niike] Huru var det sedan senare på lördagsafton? Molnen voro så dystra dit norrut. — Ja tack älskade, lilla Niike för allt! Helsa alla vännerna du! I [?] hade jag så lust att stiga af, hade fått sällskap upp till skolan, men gjorde det dock ej för att icke åstadkomma oro åt Edit midt i natten. Här må alla bra. Här har regnat litet, men här är dock [?] nyheter [?] förtorkad. Alla helsa! Mamma”

Nike är omnämnd i Aurora Heikel av Helmi Wecksell.