Nykarleby. Källbacken.

På 1970-talet bodde Lenna Kvist med mor i gården till vänster och i gården längst bort bodde Hanna Vidman på 1930-talet. Arne Blomqvist byggde huset som finns i dag och som med träpanel och sadeltak passar bra i miljön. Björklunds fönster står på vid gavel till höger. Uthusgaveln hör till Hugo Liljeströms hemgård. Från korsningen Gustav Adolfsgatan-Källbackgatan mot öster.