Svensexa

Till Florina (Backlunds blomsteraffär i Andelsbankshuset) för att hämta blommor, men i stället blev jag själv upphämtad. Två timmar senare höll jag inför en tiohövdad publik – kompisarna hade nämligen affischerat i staden – ett föredrag om slaget vid Juthas.

Sidor med ankyutning till mig själv.