Sommarvärdshuset öppnar
Värdshuset håller kanske på och ställs igång för säsongen; träden har knappt börjat grönska och det ser ut som om man transporterat något med roddbåten och lossat via verandan. Spången till höger är redan utlagd. Om nu inte kaffebordet på verandan är dukat, är det i alla fall redan "dukförsett". Notera personen nere till vänster.