Poesi

Si jag står för
Dörren och klappar
den där hörer min
röst och upplåter dörren
till honom vill jag ingå
och hålla nattvard med
Honom och Han med
Mig

Minne
af Syster
Hanna
1894

Fick kortet av min småkusin (syssling) David Balton när jag besökte honom i USA.

Framsida   Tillbaka till Ingångssidan