Livet på Pysbacka:
Pärlor och törnen ur minnenas korg

 


Doris Liljeström
Livet på Pysbacka: Pärlor och törnen ur minnenas korg
ISBN 978-952-5986-02-0
17x22,5 cm
Pris: 30 €
Boken är sedan april 2021 tillgänglig som pdf.


Baksidestext:
 


 

Doris Liljeström ombads av sin son att skriva något om lantbrukets gamla redskap och arbetsmetoder. Hon gjorde mer än så. Hon skrev en hel bok om livet på den gård utanför Jakobstad där hon växte upp.

I boken ser hon på sin omgivning och sina medmänniskor med frågvishet och glad blick. Skisserna av det genuint agrara är personliga, men har också en fängslande allmängiltighet.

Boken är en tidsresa från mitten av trettiotalet till femtiotalets mitt. Landet upplevde två krig, men också tekniska sociala omvälvningar, vilka förändrade livsvillkoren, inte minst på landsbygden.

Gården finns i Sundby i Pedersöre, snett mitt emot skolan, 10 km norr om Nykarleby och nära gränsen till Karby, som en gång i tiden hörde till Nykarleby socken. Men eftersom Nykarleby nämns då och då och min mor är författare, så tas boken med i alla fall.


Utkom i oktober. 172 sidor.
Förstoring.Tips:
Klicka på de rödunderstrukna i Firefox
(eller motsvarande i annan browser),
så syns innehållsförteckningen hela tiden.


Om du läst boken och har frågor eller kommentarer, hör gärna av dig!


Läs mer:
Ny litteratur.
Nykarlebyvyer på Instagram.
Nykarlebyvyer på Facebook.
(Inf. 2021-11-04, rev. 2022-11-16 .)