Gravgårdsportarnas nya namntavlor

I slutet på maj 2013 uppsattes namntavlor vid de fem portarna. Med tanke på högertrafik hade en naturligare placering varit på den högra stolpen.


1. Södra porten


Förstoring.

2. Kapellporten


Frihetsmonumentet och kapellet i bakgrunden. Förstoring.

3. 1800-tals porten


Förstoring.

4. 1900-tals porten


Förstoring.

5. Norra porten


Förstoring.


Stig Haglund fotograferade och tillhandahöll.

 
Trädgårdsmästare Susanna Hannus vid porten som leder till den äldsta delen av begravningsplatsen som öppnades år 1833 och som nu tagits i nytt bruk.
Foto: Britt Sund

Namngivna portar till gravarna

Nu har samtliga fem portar som leder till begravningsplatsen i Nykarleby fått eget namn med egen skylt.

Publicerad: 30 maj kl 05:10 Uppdaterad: 30 maj kl 09:53

Till den långsmala begravningsplatsen i Nykarleby leder fem olika portar. Nu har samtliga portar försetts med eget namn för att skingra förvirringen om vilken port man ska ta för att hitta den grav man söker.

Det är många besökare som påtalat behovet av att namnge eller märka ut portarna. Från församlingens sida följde man önskemålen genom att utlysa en tävling till vilken man kunde lämna in namnförslag på de fem portarna. Kyrkorådet gjorde det slutliga valet bland de namnförslag som kom in.

Namnen på de fem portarna räknat från söder är Södra porten, Kapellporten, 1800-talsporten 1900-talsporten och Norra porten. Namnen finns inristade i svart på ljusa granitplattor.

– De är synliga och tydliga men gjorda för att smälta in i stenmuren, säger trädgårdsmästare Susanna Hannus.

Namnskyltarna sattes upp för en vecka sedan och många har också uttalat sitt gillande för de utmärkta portarna.

– I synnerhet sommartid, då många nya besökare kommer för att söka någon speciell grav, underlättar det mycket om de redan i förväg får råd om vilken port de ska gå genom, säger Hannus.

Precis som kyrkan vid älven av fler och fler nämns vid namn, eller Sankta Birgitta kyrka, hoppas man från församlingens sida att de fem portarna och med de egna namnen ska etableras hos besökarna.

Text Britt Sund


Österbottens Tidning, webbupplagan den 30 maj 2013. Artikeln kommenterades med att det även borde finnas skyltar på finska.


Läs mer:
I maj 2012 togs beslutet.
Gravgården i kapitlet Fakta.
Fler minnesmärken.
(Inf. 2013-06-06, rev. 2018-04-16 .)