Slaget vid Juthas — Döbelns dag

Inristningen på ett block 20 meter sydost om monumentet utfördes kort efter att en tillställning till Juthashjältarnas minne firats i maj 1882.TILL
MINNE
AF
18 13/IX 08
DÖBELNS DAG


Foto: FL juli 2003.

Läs mer:
Lars Pensar om tillkomsten.
Jutas i Uppslagsverket Finland.
Slaget vid Juthas av Ulf Smedberg.
Döbeln vid Juthas av J. L. Runeberg.
Imålning för fotografering till Alma Söderhjelms bok om von Döbeln.
Åverkan av minnesstenen i Det säges av Tege i Österbottniska Posten 1932.